Download menu

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Ve výrobním programu firmy Suzuki zaujímají sportovní a sportovně cestovní endura již řadu let

význačné postavení. Stačí se podívat do reklamních nabídkových přehle­dů značky, v nichž si

takřka Všichni Japonci doslova libují, a najdeme v nich mini­málně deset strojů této kategorie.

 

 

Největší oblibě se těší zejmé­na enclura typové řady DR, která ve třídách 125, 350, 650 a 800 cm3 zahrnuje motocykly vybavené výhradně čtyřdobý­mi motory jednoválcové kon­strukce. Jen na německém trhu se jich v loňském roce prodalo okolo 5500 kusů, přčemž největší zájem byl o stro­je třídy 350 a 650 cm3. Proto ani není divu, že si tyto dva motocykly zvolila společnost Contest-výhradní dovozce vo­zidel Suzuki v ČR, do svého nabídkového programu. Šestsetpadesátku s modelo­vým označením RSE a v pro­vedení 1994 jsme si mohli vy­zkoušet i my, a to díky pocho­pení výše uvedené společnosti Contest, která nám ji zapůjčila ke krátkodobému redakčnímu testu, během něhož jsme s motocyklem absolvovali v nejrůznějších provozních pod­mínkách několik stovek kilo­metrů.

dr650rse2 

 

TAHOUN  VE VYŠŠÍCH OTÁČKÁCH

Původní koncepce nepříliš ro­bustně vyhlížejícího jednoválce řady DR pochází z poloviny osmdesátých let, což již samo o sobě hovoří o její technické vyzrálosti. V průběhu let byla konstrukce motoru samozřej­mě několikrát zdokonalena a vybavena modernějším pří­slušenstvím. V dnešní podobě se zdvihovým objemem 641 cm3 a kombinovaným vzdu-cho-olejovým chlazením SACS (Suzuki Advanced Cooling System obsahuje hliníkový chladič a zařízení rozstřikující olej na dno pístu) disponuje pohonná jednotka velmi slušnými výkonovými parametry, které motocyklu poskytují zejména při vyšších otáčkách patřičnou dynamičnost. Troufám si tvrdit, že ve zrych­lení a maximální rychlosti může Suzuki DR 650 RSE směle soupeřit se všemi svými přímými konkurenty, což ostat­ně potvrdil i zajímavý srovná­vací test čtyř jednoválcových endur třídy 650 cm3 (1 .Aprilia Pegaso , 2.Suzuki DR, 3. Honda Dominator, 4.Yamaha XTZ), který v loňském roce zveřejnil náš sesterský časo­pis Motorrad. Mně osobně se podařilo s čerstvě zajetým strojem dosáhnout rychlost 152 km/h a zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,8s.

Mohutně dimenzovaná přední kotoučová brzda s dvoupístkovým třmenem vyniká vyso­kou citlivostí a účinností

dr650rse3 

 

Při jízdě v terénu jsem byl zpo­čátku zklamán malým zábě­rem" motoru v nízkých otáč­kách, několikrát mně pohonná jednotka dokonce zhasla", sa­mozřejmě v ten nejnevhod­nější okamžik - před vrcholem stoupání či při otáčení. Teprve po čase jsem přišel motoru na chuť a smířil se s tím, že jej musím- trochu držet pod ply­nem. Vzhledem k tomu, že je motocykl svým univerzálním použitím předurčen spíš k pro­vozu na silnicích ' .a polních cestách (brzdění na mokré trá­vě rozhodně nedoporučuji) není tento malý nedostatek motoru pro zákazníka nikterak dramatický. .

Díky dvěma vyvažovacím hřídelům se pohonná jednotka chová vcelku kultivovaně. Ani při delším cestování jsem nepociťoval ve stupačkách či řídítkách výraznější vibrace. Pochvalu si číyřventilový jednoválec zaslouží rovněž za svoji hospodárnost, na silnici vystačí v průměru se 5,5 litry benzínu na 100 kilometrů jíz­dy, v terénu je pak jen nepatr­ně žíznivější. Příjemným do­plňkem motoru je spolehlivě fungující rovnotlaký karburátor Mikuni BST s mechanickým sytičem, kondenzátorové za­palování se dvěma svíčkami v půlkulovitém spalovacím pro­storu, jakož i elektrické de-kompresní zařízení a výkonný spouštěč.

Čtyřventilový jednoválec zdvihového objemu 641 cm3 disponuje výkonem 34 kw, na některé evropské trhy se do­dává i v upravené verzi s vý­konem 20 kW.

dr650rse4 

 

PODVOZEK JAK MÁ BÝT

Při konstrukci podvozku vy­cházeli jistě japonští technici ze zadání univerzálního endura, vhodného jak pro silniční, tak i středně těžký terénní provoz. Tomu do značné míry odpovídá celková stavba jed­noduchého, před motorem rozdvojeného kolébkového rámu a volba odpružení obou kol s poměrně velkými zdvihy pérování. Velmi brzy jsem se přesvědčil, že přední telesko­pická vidlice pracuje v optimál­ním souladu se zadním cent­rálním    pákovým systémem u šikmo uložené jednotky s plynokapalinovým tlumením lze nastavovat podle provoz­ních podmínek či hmotnosti spolujezdce předpětí vnější vi­nuté pružiny), takže nebýt již vzpomenutých univerzálních pneumatik, mohl bych si v te­rénu s největší pravděpodob­ností dovolit i razantnější způ­sob jízdy, zvláště když enorm­ní účinnost kotoučových brzd s dvoupístkovými třmeny k tomu rovněž nabádá. Dostatečná světlá výška a ližina umístěná na rámu pod mo­torem poskytují motocyklu v normálním případě dobrou průchodností terénem. Pro mě nepochopitelné a z estetické­ho hlediska už úplně nesmysl­né prodloužení zadního blatní­ku (dokážu si představit, jak si příslušný úředník ministerstva dopravy importéra při homologaci náležitě vychutnal") ovšem tuto přednost do znač­né míry potlačuje. Já osobně bych si tuto okrasu odmonto­val hned za prvním rohem.

Větrným štítkem stíněná" přístrojová deska obsahuje kromě kontrolek i kruhový rychloměr a otáčkoměr

dr650rse5 

 

PŘITAŽLIVÝ DESIGN A LÁ­KAVÁ CENA

Originální japonské provedení endura DR 650 RSE bez hrůz­ného českého doplňku má každopádně něco do sebe, přinejmenším atraktivní design a nápadité barevné provedení. Plastová polokapotáž s vesta­věným světlometem a nízkým větrným štítkem nejen částeč­ně chrání jezdce i spolujezdce před nepřízní počasí, ale i do­tváří sportovně cestovní cha­rakter motocyklu, který je mimo jiné vystihuje i použitý nápis Duál Sport. Na němec­kém trhu je model DR 650 RSE vyhledáván rovněž pro svoji relativně příznivou cenu , která je v porovnání s rovno­cennou konkurencí nižší o 1500 až 2000 DEM.

 

Základní technické údaje

MOTOR: Čtyřdobý jednoválec z rozvodem OHC a kombinova­ným vzducho-oiejovým chlaze­ním. Zdvihový objem 641 cm3, vrtání a zdvih 95 x 90,4 mm. Kompresní poměr 9,7:1. Nej­větší výkon 34 kW (46 koní) při 6800 1/m'm, největší točivý mo­ment 57 N.m při 5000 1/min. Vačkový hřídel poháněn řetě­zem, čtyři ventily ve válci, ovlá­dané ocelovými vahadly. Rovnotlaký karburátor Mikuni BST s průměrem difuzoru 40 mm a sytičem pro snadné spouštění. Elektrické dekompresní zařízení. Kondenzátoro­vé bezdotykové zapalování. Tlakové oběžné mazání s hliní­kovým chladičem a zásobou oleje ve spodní části skříně mo­toru. Elektrický spouštěč. Alternátor 12 V - 195 W, aku­mulátor 12 V-14 Ah.

PŘEVODNĚ ÚSTROJÍ: Primární převod ozubenými koly. Vícelamelová spojka v olejové lázni. Pětistupňová převodovka, převodové stupně 2,41-1,62-1,26-1,00-0,82.

 

PODVOZEK:  Jednoduchý, před motorem rozdvojený ko­lébkový rám svařený z ocelo­vých trubek a profilů. Přední te­leskopická vidlice s kapalino­vým tlumením a zdvihem pérování 240 mm. Zadní kyvná vidlice odpružena centrálně umístěnou jednotkou s plynokapaiinovým tlumením a zdvi­hem 220 mm. Kapalinově ovlá­dané kotoučové brzdy s dvoupístkovými třmeny, přední o průměru 300 mm, zadní 250 mm. Palivová nádrž o objemu 20 litrů (z toho rezerva 4!). Pneumatiky přední 90/90-21 54S, zadní 120/90-17 64S. Kola s drátovým výpletem.

 

ROZMĚRY A HMOTNOSTI: Rozvor kol 1505 mm. Celková délka 2230 mm, šířka 870 mm, výška 1330mm, výška  sedla nad zemí, světlá výška 245mm, Pohotovostní hmotnost 193 kg; užitečná hmotnost 187 kg.

 

VÝKONY: Největší rychlost sólo v sedě 152 Km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,8 s.

Průměrná spotřeba paliva 5,5 l/100 km.

 

CENA: 190 400 Kč v roce 1993

 

Antonín Matějka Foto: Petr H.

Omluvte horší kvalitu obrázků.